Inschrijving voor turnjaar 2024-2025

Wij vragen oude leden om zich in te schrijven vanaf 20 mei 2024 en nieuwe leden pas vanaf 10 juni 2024. Noteer dat nieuwe leden zich enkel zullen kunnen inschrijven voor de basisgroepen, een eventuele selectie zal immers pas gebeuren bij het begin van het turnjaar.

Payconiq voor de turnshow

Zoals de vorige jaren werken we tijdens de turnshow met drankbonnetjes. Naast betaling met cash bieden we ook Payconiq aan. De QR-code van Payconiq kan gescand worden met KBC Mobile, de app van ING, de app van Belfius of uiteraard met de Payconiq app zelf.

Kaarten turnshow voor zaterdag en zondag namiddag uitverkocht

Het aantal kaarten voor de turnshow op zaterdag avond en zondag namiddag (180 kaarten) is bereikt, en de kaarten voor zaterdag avond en zondag namiddag zijn dus uitverkocht. Er blijven nog kaarten over voor zondag voormiddag.

Kaartenverkoop turnshow

Beste turner, ouders en opvoeders, De voorbereidingen voor de turnshow zijn volop bezig en we willen jullie dan ook informeren over de kaartenverkoop. Zoals jullie in een vorige brief vernomen hebben, hebben we beslist om de turnshow dit jaar 3x op te voeren: - Zaterdag 20 april om 18u30 (zoals vorig jaar) - Zondag 21 april om 10u (nieuw) - Zondag 21 april om 15u (dus een half uur later dan vorig jaar) Om iedereen evenveel kans te geven op een toegangskaart zal elk gezin gedurende 2 weken de kans krijgen om 6 kaarten per gezin te bestellen. Voor deze 6 kaarten kan je kiezen voor een voorstelling naar keuze. Als een van de voorstellingen is uitverkocht, kan je alleen nog kaarten krijgen voor de andere voorstellingen. Noteer dat om veiligheidsredenen het aantal toeschouwers per voorstelling door de brandweer beperkt is tot 180. We vragen om het bijwonen van de voorstellingen in de mate van het mogelijke te spreiden, de turners hebben graag dat er iemand van de familie of vrienden komt kijken. De kaartenverkoop gebeurt online. Je kan via de link op de website (Evenementen> Turnshow) bestellen en via onze bankrekening betalen, of rechtstreeks via deze link. Het bestellen en betalen van de kaarten gaat door vanaf maandag 11/03/2024. Let wel: de link zal pas echt werken vanaf 11/03/2024. Er zijn dus 2 acties nodig: - Kaarten bestellen via deze link, ook terug te vinden op de website onder Evenementen> Turnshow (de link zal beschikbaar zijn vanaf 11 maart) - Kaarten betalen via onze rekening: BE62 7340 3745 6961, BIC: KREDBEBB Vanaf 25/03/2024 worden de overige kaarten (indien nog beschikbaar) vrij verkocht, zonder beperking van het aantal kaarten per gezin (als ze dan nog niet uitverkocht zijn). Dan geldt ‘op is op’. Ook hier geldt dat er eerst betaald moet worden. Hopelijk kunnen we er zo voor zorgen dat iedereen kaarten heeft en niemand uit de boot valt. Let wel: er worden geen fysieke kaarten meer uitgedeeld. Je kan je voor de voorstelling gewoon aanmelden aan de kassa, zij houden bij wie gereserveerd en betaald heeft. Voor wie zich opgegeven heeft om te helpen, wordt er later nog een mail gestuurd! Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie steeds terecht bij het bestuur, de lesgevers en via mail. Met vriendelijke groeten, Het team van Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw Eikenboslaan 22 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0560.834.105 RPR, afdeling Leuven info@turnenbovenlo.be www.turnenbovenlo.be

Link werkt niet in dit nieuwsbericht

We hebben gemerkt dat de link niet opgenomen is in het nieuwsbericht. Maar in de brief die verstuurd is, werkt de link wel (te gebruiken vanaf 11 maart)

Generale repetitie voor turnshow

Generale repetitie Turnshow 20 en 21 april 2024 Hieronder vinden jullie de uren en het verloop van de generale repetitie. Zaterdag 20 april 2024 8u30 – 8u50 Kleuters 8u50 – 9u10 1 & 2 9u10 – 9u30 3 & 4 9u30 - 9u50 Recrea+ 9u50 – 10u10 5 & 6 10u10 – 10u50 Minikeur 10u50 – 11u10 Middelbaar 11u10 – 11u50 Keur 11u50 – 12u30 Acro 12u30 – 12u50 Volwassenen 12u50 – 13u10 Trainers Graag willen we dat iedereen aanwezig is 10 minuten voor aanvang van zijn/haar repetitie. De kleuters verwachten we om 8u30. Zij kunnen dadelijk starten. We verwachten dat iedereen aanwezig is op de generale repetitie. Als je er door omstandigheden niet kan zijn, gelieve dan zo snel mogelijk je trainers op de hoogte te stellen. Dus: Zaterdag voormiddag generale repetitie Zaterdag om 18u30 start show, aanwezig om 17u45. Zondag om 10u start show, aanwezig om 9u30. Zondag om 15u start show, aanwezig om 14u30. > Alle turners gaan tussen de beide shows op zondag naar huis zodat de trainers alles voor de laatste show kunnen opruimen en klaarzetten. Nog veel turnplezier, De trainers en het bestuur van Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw Eikenboslaan 22 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0560.834.105 RPR, afdeling Leuven info@turnenbovenlo.be www.turnenbovenlo.be

Terugbetaling deel lidgeld door ziekenfonds

Bij je ziekenfonds kan je eventueel een bijdrage krijgen voor aansluiting bij een sportclub.  Meer informatie hierover kan je vinden je bij je ziekenfonds.

Inschrijvingen kunnen slechts persoon per persoon

Door een technisch probleem kunnen inschrijvingen slechts persoon per persoon. Het plus-teken om meerdere personen tegelijk in te schrijven, werkt niet meer. We kijken dit uiteraard na.

Turnen op woensdag tijdens paasvakantie

Ter info: op 5 april wordt door alle groepen geturnd behalve de kleuters. Dus turnen voor 1&2, 3&4, recrea en 5&6. Op 12 april is er GEEN turnles.

Link voor kaarten is nu aanwezig

De link om kaarten voor de turnshow te bestellen is nu aanwezig op onze website, onder Evenementen> Turnshow. Dus eerst bestellen via de link (met een maximum van 4 kaarten), daarna kan je betalen. De kaarten kosten 12 EURO per stuk.

Belangrijke datums voor het turnjaar 2022-2023

Tijdens deze verlofperiode nog even herinneren aan belangrijke datums: 7-8-9 oktober 2022 turnweekend, 22-23 april 2023 turnshow, Gymgala 2022 Wanneer? Zondag 18 december 2022 - Show 1 om 10u30 Waar? Lotto Arena Antwerpen Wie? Minikeur, keur, acrogym, middelbaar, recrea, 5&6 en toestelturnen 18+ Hoe? Wij voorzien een bus (51 personen) die ons heen en weer zal brengen. Afspraak op de Boven-Lo zal rond 8u30 zijn (nog te bevestigen).  Indien er meer dan 51 inschrijvingen zijn, organizeren we carpooling voor de extra deelnemers. Prijs? 40 euro (ticket + bus + drankje).  De tickets van vorig jaar blijven behouden, dus wie vorig jaar betaald had (40 inschrijvingen), moet niet opnieuw betalen!  Voor nieuwe leden zal Siska bijtijds laten weten hoe er kan ingescrheven worden.

Inschrijvingen reeds vol voor 3&4 en recrea+!

De inschrijvingen voor 3&4 en recrea+ zijn reeds geblokkeerd omdat de groepen volledig gevuld zijn!

Inschrijvingen voor leden van vorig turnjaar

Ter herinnering: inschrijven is voorbehouden voor de leden van vorig turnjaar tem 14 juni. Daarna worden de inschrijvingen ook mogelijk voor nieuwe leden.

Datums turnweekend, turnshow

De datums van het turnweekend en de turnshow van volgend turnjaar zijn al bekend, reserveer deze in je agenda: - het turnweekend zal zoals gewoonlijk doorgaan op het Sporta-centrum in Tongerlo, van 7 tot 9 oktober 2022. Dit is voor de volgende groepen: 5&6, middelbaar, recrea+, mini, keur, acro. - De turnshow is gepland in de Parochiezaal van Boven-Lo op 22 en 23 april 2023.

Panathlon-verklaring