opgelet

Opgelet! Sommige groepen zijn snel volzet maar (oude) leden krijgen voorkeur zodat zij kunnen blijven. Daarom vragen wij oude leden om zich in te schrijven vanaf 20 mei 2023 en nieuwe leden pas vanaf 10 juni 2023. Indien er eerst een proefles gewenst wordt, hoef je pas in september te betalen indien deze proefles OK was. Je dient dan bij de inschrijving te vermelden onder de nuttige gegevens: Proefles.

Opgelet! De inschrijvingen voor het kleuterturnen, 1e en 2e, 3e en 4e leerjaar & middelbaar (12+) zijn niet meer mogelijk omdat deze groepen reeds volzet zijn. Wel kan je eventueel op de wachtlijst voor deze groep komen door een email te sturen naar info@turnenbovenlo.be.

Je kan niet meer inschrijven voor Recrea+, Acrogym, Minikeur en Keurturnen, toetreden tot deze groepen gebeurt immers na selectie door de trainers. Wel kan je bij de inschrijving voor je basisgroep (bij de nuttige gegevens) vermelden dat je interesse hebt voor deze groepen, dan wordt in de turnles van de basisgroep bekeken of je voldoende kan turnen en of er nog plaats is in de groep. Noteer dat minikeur en recrea+ reeds volzet zijn, moest dit nog veranderen word je hiervan verwittigd.

Deelname basisgroep

Je dient hieronder steeds een basisgroep aan te duiden zodat we weten bij welke groep je hoort. Je kan daarna aangeven als je hieraan toch niet zou deelnemen.

Als je voor recrea+ of minikeur kiest, wordt de basisgroep voor het inschrijvingsbedrag steeds meegeteld omdat we voor deze groepen sterk aanmoedigen om ook aan een basisgroep deel te nemen. Bij acrogym geldt dit ook als je minder dan 12 jaar bent. Bij acro-gymnasten van 12 jaar of meer, en bij keurturnen is dit niet het geval.

Voor wie niet opnieuw inschrijft: gelieve dit aan ons te laten weten ten laatste op 10 juni.

Alle velden zijn verplicht maar 1 telefoonnummer volstaat (GSM of gewone lijn).

Inschrijving lid of leden

× Hier kan u toestemming geven om foto's en videos van de turnshow waarop het ingeschreven lid te zien is toe te laten om te verspreiden onder de leden.
Klik voor meer uitleg