Inschrijvingen vanf 15 mei/15 juni, terug volwassenturnen, 1 hobby per kind valt weg

We herinneren er aan dat de inschrijvingen voor huidige leden openen vanaf 15 mei. Inschrijven kan online via deze site. Voor nieuwe leden kan dit vanaf 15 juni.

Vanaf september 2021 starten we ook terug met een groep toestelturnen voor 18+ (maandag 20u-21u30, zaal Boven-Lo) , hiervoor zal je ook online kunnen inschrijven vanaf 15 mei.

Hierbij ook nog eens een opsomming van de huidige regels binnen de turnkring:

jongeren -12: bubbels van 10 kinderen, binnen, contactsport mag als het bij de sport hoort

jongeren +12: bubbels van 25 kinderen, buiten, contactsport mag als het bij de sport hoort

jongeren +18: bubbels van 25 jongeren, buiten, contactsport mag niet

algemeen: mondmaskers vanaf 5e leerjaar

Belangrijk hierbij is dat de regel van 1 hobby per kind wegvalt. Wie dus voor een andere hobby koos en graag terug komt turnen, vragen we om ons dit te laten weten. Dit omdat we voor 9 juni deze kinderen nog mee in de bubbels moeten puzzelen. Voor de jongerengroepen op woensdag zijn er nog enkele plaatsen vrij:

kleuters: 4/4 plaatsen, beide bubbels turnen om de 2 weken 

1&2: 1/3 plaatsen, beide bubbels turnen om de 2 weken 

3&4: 3/4 plaatsen, beide bubbels turnen om de 2 weken

5&6: 1 plaats, de bubbel turnt elke week

recrea: volzet 

Vanaf 9 juni gelden volgende regels, ONDER VOORBEHOUD van de cijfers:

jongeren -12: maximaal 50 kinderen, binnen, contactsport mag als het bij de sport hoort

jongeren +12: maximaal 100 kinderen, buiten, contactsport mag als het bij de sport hoort

jongeren +18: maximaal 100 jongeren, buiten, contactsport mag niet

algemeen: mondmaskers vanaf 5e leerjaar

Einde turnjaar op 23 juni, inschrijvingen vanaf 15 mei, nieuwe leden vanaf 15 juni

Beste turner, ouder, opvoeder, grootouder,

Dit rare, soms moeilijke sportjaar loopt bijna ten einde. We geven nog les tot en met 23 juni 2021 (dus niet tot 26 juni zoals eerder gecommuniceerd werd). Voorlopig blijven de maatregelen dezelfde. Als er alsnog versoepelingen/verstrengingen komen, zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.

In september hopen we weer te kunnen starten in normale omstandigheden met de volledige groepen. We willen jullie bedanken voor het begrip in deze omstandigheden en onze trainers voor de flexibiliteit en creativiteit bij het lesgeven indoor, outdoor en online.

Vanaf  15 mei mogen de leden die dit jaar lid waren opnieuw inschrijven. Dit kan via de inschrijvingstool op de website.

Voor degenen die dit wensen, zullen we deze inschrijving combineren met een compensatie voor de weggevallen lessen van dit jaar. Je zal dus kunnen kiezen: ofwel betaal je het volledige bedrag, ofwel betaal je pas vanaf 1 januari 2022 voor turners die dit jaar jonger waren dan 13, of vanaf 1 februari 2022 voor turners die dit jaar ouder waren dan 12. Als je een compensatie wenst, dient er dus enkel betaald te worden voor de resterende maanden van het nieuwe turnjaar. Zo kan het verlies van lessen voor jullie vergoed worden. Op de site zal dit bij de inschrijving uitgelegd worden. Je zal ook een e-mail krijgen met een keuze van data en de te betalen bedragen. De verzekering van 8 EURO wordt wel telkens in rekening gebracht aangezien we deze ook volledig moeten doorstorten.

Voor wie niet opnieuw inschrijft: gelieve dit aan ons te laten weten ten laatste op 30 juni.  Als je een compensatie wil, zal dit dan per kind bekeken worden en teruggestort worden.

Nieuwe leden mogen inschrijven vanaf 15 juni.

Als je vragen hebt, kan je deze altijd stellen per mail (info@turnenbovenlo.be) of telefonisch aan een van de bestuursleden of coördinatoren, de nummers vind je op de website.

Nog even volhouden, blijf veilig en tot snel,

Met vriendelijke groeten,

het bestuur en de lesgevers van Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw

Turnlessen in de maand april

Even samenvatten hoe het turnen in de maand april er uit zal zien:

  • Kleuters, 5&6 en recrea kunnen elke week turnen omdat de bubbels maximum 10 personen tellen.
  • 3&4 kunnen tijdens de paasvakantie elke week turnen, daarna terug om de 2 weken in de eigen bubbel.
  • 1&2 blijft zoals voorheen: om de 2 weken turnt er een andere bubbel.
  • Iedereen is verwittigd via email.
  • Voor middelbaar, acro, minikeur en keur worden de groepen apart verwittigd..

Turnen tem de paasvakantie

Omdat de maatregelen van de overheid voorlopig doorlopen voor wat betreft sport, zijn wij als
bestuur het volgende overeengekomen:
• Tijdens de week voor de paasvakantie (29/3-4/4) sluiten de scholen maar de turnlessen
gaan wel door volgens de huidige regeling.
• Voor de lessen tijdens de paasvakantie (5/4-18-4) vragen we om ons per kerende te laten
weten wie er zal komen turnen onder dezelfde beurtrol en dezelfde regels, gelieve ons zo
snel als mogelijk op de hoogte te brengen. Wij zullen dan, afhankelijk van het aantal
bevestigingen, laten weten of de turnlessen doorgaan of niet. We streven naar een
minimum aantal deelnemers van 5. Als je niet antwoordt, nemen wij aan dat je niet zal
komen.
We herinneren graag nog even aan de regels:
• - 12 jaar: er mag binnen geturnd worden in bubbels van 10, slechts 1 hobby per kind
• 5e en 6e leerjaar turnt vanaf nu met mondmasker.
• 13-18 jaar: er mag alleen buiten geturnd worden, ook in bubbels van 10, slechts 1 hobby,
met mondmasker tenzij bij intensieve inspanning
• +18 jaar: er mag enkel buiten geturnd worden in bubbels van 4 personen (inclusief trainer)
Noteer dat ook een vakantiekamp als een hobby gezien wordt, dus die week zal je niet mogen
turnen.
Zoals steeds vragen wij om niet te komen turnen als je ziektesymptomen vertoont (ook hoesten of
een verkoudheid), of als iemand van je gezin of je bubbel getest wordt en nog wacht op de resultaten.
Verwittig in geval van een positieve test de turnclub. Wij houden 2 weken de aanwezigheidslijsten
van alle lessen bij in het kader van verplichte registratie voor contact tracing.
Tijdens de 2e week van de paasvakantie zullen wij laten weten hoe het verder gaat met de lessen,
afhankelijk van de beslissingen van de overheid.


Sportieve groetjes,
het bestuursteam

Turnlessen in maart: verderzetting voor -12j, buitenactiviteiten voor +12j

Omdat de huidige corona-maatregelen van kracht blijven (momenteel tot en met 1 april),
zullen wij voor de leden die binnen mogen turnen de huidige regeling verderzetten. Dus
voor de kinderen -12j. betekent dit turnen in bubbels van maximum 10, met slechts 1 hobby
per persoon. De beurtregeling wordt dus ook verdergezet. Moest dit in de loop van de
maand maart nog veranderen, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk laten weten.
Voor +12j. leden is er beslist om een buitenactiviteit te organiseren. Hiervan worden jullie
apart verwittigd door de lesgevers.

Turnen in februari, paasvakantie, juni en afgelasting turnshow

Een email is verstuurd naar alle turners met de uren waarop het turnen in februari zal doorgaan.  Dit omwille van de nieuwe regels van de overheid (maximum bubbel van 10, slechts 1 hobby). 

Tijdens de krokusvakantie zal er ook geturnd worden, evenals tijdens de paasvakantie.  Ook in de maand juni zal er geturnd worden tot en met 26 juni, om een deel van de verloren turntijd in te halen.
Wel is er beslist dat er dit jaar weer geen turnshow kan doorgaan.  We vinden het nog niet veilig genoeg om zoveel turners en kijkers samen te brengen.

Turnen tot en met 12 jaar start terug op na de Kerstvakantie

Ondertussen is het voor -13 jarigen opnieuw toegelaten om te sporten, we hebben de opstart binnen onze turnkring even uitgesteld omwille van de veiligheid maar in 2021 vliegen we er weer in!  We hebben aan de stad Leuven de toestemming hiervoor gevraagd en ook gekregen.  Concreet wil dit zeggen dat de turnlessen voor kinderen tot en met het 6e leerjaar opnieuw van start gaan vanaf maandag 4/01/2021.  De turners van het middelbaar en ouder zullen helaas nog even moeten afwachten, dit is nog niet toegelaten door de stad Leuven.  Verder hanteren we de maatregelen voor corona die door iedereen ondertussen gekend zijn, deze zijn na te lezen op onze website.

JONGERENGROEPEN: de lessen starten opnieuw voor de kleuters, 1&2, 3&4 en 5&6

RECREA: de lessen zijn enkel toegankelijk voor kinderen van de lagere school

MINIKEUR: de lessen zijn enkel toegankelijk voor kinderen van de lagere school

ACRO: de lessen starten enkel opnieuw voor de bovenpartners die in de lagere school zitten

KEUR EN MIDDELBAAR: deze lessen kunnen omwille van de maatregelen NIET opstarten

Turnlessen geannuleerd tot einde Kerstverlof

Volgens de verstrengde corona-maatregelen mogen de turnlessen helaas niet doorgaan tot en met 13 december. Aangezien dit slechts een week voor de kerstvakantie is, zullen wij de turnlessen pas terug opstarten vanaf 4 januari 2021. Afhankelijk van eventuele tussentijdse evaluaties zullen wij dit terug herbekijken en jullie op tijd laten weten.

Alle turnlessen geannuleerd van woensdag 28 oktober tem 11 november

Zoals jullie via de media kunnen volgen is de toename van positieve testen van corona overweldigend.

Wij kregen sinds vorige week via mail turnen, maar ook via persoonlijke mails en berichten, afzeggingen van turnlessen tot en met 30 oktober.

Om het veilig te houden en iedereen te beschermen heeft het bestuur na onderling overleg beslist om de lessen vanaf nu woensdag 28 oktober tot en met 11 november te annuleren.

Hopelijk kunnen we na 11 november terug starten.

Herinnering maatregelen corona

Beste turners, ouders en opvoeders,

 

We willen jullie nog eens extra herinneren aan het volgende, dit alles in verband met de maatregelen rond corona:

  • Kom niet turnen als je ziektesymptomen vertoont, of als iemand van je gezin of je bubbel getest wordt en nog wacht op de resultaten.  Verwittig in geval van een positieve test de turnclub.  Wij houden 2 weken de aanwezigheidslijsten van alle lessen bij in het kader van verplichte registratie voor contact tracing.

 

  • We verwachten dat jullie in sportkledij naar de turnles komen zodat het omkleden tot een minimum beperkt wordt:

o Wij vragen om een T-shirt en turnbroek te dragen (zeker geen jeans).  Er zijn T-shirts en broekjes (op maat gemaakt) te koop van de club. Het zou fijn zijn als jullie in deze outfit komen turnen!

o Lange haren worden vastgemaakt!

o We willen vragen om niet op kousen te turnen.  Als schoeisel kunnen lichte turnpantoffeltjes gedragen worden, zoals op school, of je kan turnen op je blote voeten.  Dit is zeker geen hoge kost.

o Mogen we vragen om juwelen en armbandjes thuis te laten. Als je ze niet uitkrijgt, kan je een polsbandje aandoen waardoor de armbandjes niet meer loshangen.

o Breng een sporttas mee om, nu het kouder wordt, je jas en eventuele andere spullen in op te bergen.

 

  • Was of desinfecteer regelmatig je handen: voor en na de turnles en na een toiletbezoek.

 

  • Alle trainers zullen steeds een mondmasker dragen. De turners van +12 jaar moeten ook een masker dragen bij het binnen komen, het omkleden en het verlaten van de zaal.

 

  • Verluchten is belangrijk, in de parochiezaal wordt er steeds geturnd met geopende ramen.Best dus een extra sporttrui meebrengen!

 

 

Sportieve groetjes,

De trainers en het bestuursteam.

Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw

Ondernemingsnummer: 0560.834.105

RPR, afdeling Leuven

info@turnenbovenlo.be

www.turnenbovenlo.be

Brief ivm nieuwe maatregelen vd Vlaamse overheid

Beste turners, ouders en opvoeders,


Nu de Vlaamse regering nieuwe maatregelen heeft ingevoerd voor de indoorsporten, zijn wij als
bestuur het volgende overeengekomen:


- De turnlessen kunnen momenteel verder doorgaan voor kleuters, 1&2, 3&4, 5&6 en ook
recrea (maar zonder de turners die reeds in het middelbaar zitten!).
Dus deze woensdag 14 oktober gaan deze lessen gewoon door.


- Keur gaat al zeker niet door volgende woensdag 14 oktober, maar voor de lessen daarna
wordt er naar oplossingen gezocht, conform met de veiligheidsmaatregelen.


- De lessen minikeur zullen voltallig kunnen doorgaan, dus ook met de turners die in het
middelbaar zitten.


- Ook voor acro en middelbaar wordt naar oplossingen gezocht, in samenspraak met de
trainers en conform met de veiligheidsmaatregelen. Voor het middelbaar kunnen we al
meedelen dat de groep in twee zal gesplitst worden, en dat elke helft om de 2 weken zal
turnen. Verdere details hierover worden nog meegedeeld door de trainers.


- Acrogym zal contactloos moeten gebeuren, de lessen zouden om de 2 weken doorgaan.
Verdere details hierover worden nog meegedeeld door de trainers.


- We wachten ook nog af wat de sportdienst van Leuven morgen of in de volgende dagen zal
beslissen, en houden jullie zeker verder op de hoogte.


Sportieve groetjes,
De trainers en het bestuursteam.
Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw
Ondernemingsnummer: 0560.834.105
RPR, afdeling Leuven
info@turnenbovenlo.be
www.turnenbovenlo.be