opgelet

Opgelet! Sommige groepen zijn snel volzet maar (oude) leden krijgen voorkeur zodat zij kunnen blijven. Daarom vragen wij oude leden om zich in te schrijven vanaf 23 mei 2020 en nieuwe leden pas na 15 juni 2020.

Nieuwe berekening lidgeld

Er is een basisbedrag van 80 EURO, en dan wordt er per wekelijks turnuur 20 EURO bijgeteld. Het aantal wekelijkse turnuren wordt telkens vermeld bij de inschrijving.

Er kan ook een gratis proefles gevolgd worden, hiervoor moet je tijdens je inschrijving bij Eventuele nuttige gegevens vermelden dat het om een proefles gaat.

Deelname jongerengroep

Je dient hieronder steeds een jongerengroep aan te duiden zodat we weten bij welke groep je hoort. Je kan daarna aangeven als je hieraan toch niet zou deelnemen.

Als je voor recrea+ of minikeur kiest, wordt de jongerengroep voor het inschrijvingsbedrag steeds meegeteld omdat we voor deze groepen sterk aanmoedigen om ook aan een jongerengroep deel te nemen. Bij acrogym en keurturnen is dit niet het geval.

Opgelet! Inschrijvingen voor "5de en 6de leerjaar" & "Toestelturnen 12+" terug beschikbaar maar enkel voor mensen die al lid waren vorig jaar!.

Alle velden zijn verplicht maar 1 telefoonnummer volstaat (GSM of gewone lijn).

Inschrijving lid of leden

× Hier kan u toestemming geven om foto's en videos van de turnshow waarop het ingeschreven lid te zien is toe te laten om te verspreiden onder de leden.
Klik voor meer uitleg